Ajtatherm
* * * BARVY A LAKY Frenštát pod Radhoštěm * * *

aaazz AJTA s.r.o.


Místecká 1728, 74401 Frenštát pod Radhoštěm


Telefon    : +420 724 142 017


                  (prodejna)


 Mobil       : +420 724 142 705


Email : aaazz@aaazz.cz


Najděte nás na mapy.cz

termoizolační stěrka
termoizolační stěrky a nátěrové hmoty

Termoizolační Stěrka Ajtatherm

Termoizolační Stěrka Ajtatherm

Originální český výrobek

Termoizolační stěrku je možno nanášet na interiérové plochy, jako jsou vápenocementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a mnoho dalších, všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít jiné materiály a aplikační postupy (např. objekty s cennými fasádami, kde není možné provést venkovní opláštění izolačními materiály, apod.)

Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, částí stěn za topnými tělesy, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní a pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů. Provedené zkoušky, ale hlavně zkušenosti uživatelů, dokládají že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit až 25% i více.

Nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie zejména v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou chaty, chalupy, kanceláře, restaurační zařízení (zde oceníte též nižší náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu – důvodem je použití inertního plniva), hotely, nemocnice, úřady a také byty, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti.

Je vynikajícím materiálem pro dosažení protikondenzačního efektu. Výskyt studených míst na vnitřní stěně, zejména v rozích, může způsobit kondenzaci pokojové vlhkosti a následnou tvorbu plísní. Smyslem použití TEK-THERMu je výrazně zmenšit náchylnost k vytváření kondenzace vlivem přítomnosti mikroskopických vzduchových prostorů v natřeném povrchu a tím snížit možnost tvorby plísní. Tato vlastnost předurčuje hmotu pro použití ve všech místnostech s vysokou vlhkostí a slabou ventilací: v koupelnách, kuchyních, na plovárnách, ve spížích, v závodech na průmyslové zpracování potravin atd. Mezi další výhody patří teplo stěn na dotyk, dokonalá prodyšnost aplikovaného materiálu, zlepšení akustiky. 

Lze nanášet na upravené plochy stěrkou, nátěrem nebo stříkáním. Hmota je dobře roztíratelná, má vysokou přilnavost a je možno ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat – brousit. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli barevného odstínu. 

Nachází uplatnění nejen ve stavebnictví, ale také v mnoha jiných oblastech průmyslu např. v klimatizační technice, chladírenství, chemickém průmyslu a všude tam, kde je potřeba aplikace izolační vrstvy s cílem rozdělit nebo uchovat tepelnou energii.

aaazz AJTA s.r.o.

Technický list


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:
Pastovitá hmota husté konzistence určená k nanášení na savé a nesavé podklady v tenkých vrstvách o tl. 0,5 - 1 mm.
Aplikovaný výrobek snese teplotu + 150 °C až –40 °C beze ztrát deklarovaných vlastností.


SLOŽENÍ:
Vysoce kvalitní vodní disperze PVAc, termoaktivní plnivo, aditiva.


ŘEDĚNÍ:
Produkt je ředitelný vodou, v dodávaném stavu je vhodný pro stěrkování.
Namícháním 4 dílů hmoty na 1 díl vody - vhodné pro stříkání.
Namícháním 3 dílů hmoty na 1 díl vody - vhodné pro natírání (štětka, váleček).
Hmotu je možno tónovat do jakéhokoli odstínu přidáním vodou ředitelných tónovacích barev max. však do 10 % hmotnosti.
Preferovaným způsobem aplikace je nástřik (ředění v poměru 4 díly hmoty na jeden díl vody) stříkací pistolí (průměr trysky 3-4 mm). Nutné je používat jmenovitý provozní přetlak stříkací pistole o hodnotě 5 bar (Atm) – (údaj na manometru). Vyšší hodnota by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností.

Opatrnost je nutná též při rozmíchávání hmoty, rozmícháváme při malých otáčkách!!


DOBA SCHNUTÍ:
Doba schnutí je různá v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Doba schnutí vrstvy o tl. 0,2 mm při 20°C je 1-2 hodiny.


SPOTŘEBA:
V závislosti na dokonalosti připraveného podkladu. Nástřik a nátěr (tl. 0,5 mm) - 1 litr hmoty na cca 2 – 3 m2 (počítáno ve 2 aplikačních vrstvách!), stěrka (tl. 1 mm) – 1 litr na 1 m2.


BALENÍ:
Plastikové kbelíky o objemu 1l,5l a 30 l.

 
SKLADOVÁNÍ:
Produkt musí být skladován v původních dobře uzavřených obalech při minimální teplotě + 5°C. Doba skladování 12 měsíců ode dne výroby.


ČIŠTĚNÍ POUŽITÝCH NÁSTROJŮ:
Po ukončení práce je nutno nástroj ihned umýt vodou.


UPOZORNĚNÍ:
Při práci udržovat maximální čistotu nářadí. Po případném broušení povrchu z něho dokonale odstraňte prach. Při aplikaci stříkáním a při broušení používejte ochranou protiprachovou masku (např. 3M respirátor, typ 8812 + ochranné brýle ).Výrobek má nižší krycí schopnost, z tohoto důvodu doporučujeme problémové povrchy (výrazné barvy, skvrny, atd.) před jeho aplikací „podetřít“ na požadovaný finální odstín! Výrobek je zdravotně nezávadný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel

Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo